forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

16092527

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษา

ที่จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2557

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

28082557

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี ประกวดชุดรีไซเคิล

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแต่งกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี

20082557
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา โดยนำลูกเสือระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 130 คน เข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี เพื่อรับเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

18082557

เมื่อวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ

ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันแม่แห่งชาติ

08082557

 วันที่ 8 สิงหาคม 2557

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556

14032557

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติด้วย

director.jpg
sub.gif

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

036283
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
40
115
328
35197
1835
3989
36283
Your IP: 23.20.43.165
Server Time: 2014-09-17 12:30:44

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!