forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

วันสงกรานต์

10042557

วันที่ 10 เมษายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยจัดโครงการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย (วันสงกรานต์)

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์

10042557MOU

วันที่ 10 เมษายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดอบรมโครงการ

การจัดทำแผนกลยุทธ์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กับ แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

09042557

วันที่ 9 เมษายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

โดยท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม เป็นประธานในการจัดอบรมโครงการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิทยาลัย

08042557

วันที่ 8 เมษายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์

โดยมี ท่านสมศักดิ์  พันธ์เกษม ประธานกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทาลัย ร่วมในการประชุมครั้งนี้

เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

24032557

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556

14032557

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติด้วย

director.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

sub.gif

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

011795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
17
110
393
10601
1910
3897
11795
Your IP: 54.226.46.21
Server Time: 2014-04-19 06:30:02

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!